Terug naar overzicht

Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?

Wie zorg krijgt, wil graag dat die zorg naadloos verloopt. De overgang van de ene zorgverlener naar de andere of van de ene zorgvorm naar de andere moet vlot gaan. Zonder breuklijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen geen hindernissen ervaren?
Meer uitleg bij de vraag.

Deze ideeën werden reeds ingediend